ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

του Παραδοσιακού Καταλύματος “Το Γερμανικό”

φωτογραφίες Νικόλας Χρύσος & ομάδα GoPelion.com